MŠ Příčná


 Kapacita MŠ: 89 dětí
 Počet tříd: 4

 Provoz MŠ: 6:15 - 16:30
 Telefon: 569 422 524
 

Školní vzdělávací program

Předpokladem pro úspěšné vzdělávání dětí je uspokojování jejich lidských potřeb. Vzájemným respektováním se a vytvořením podnětného prostředí plného empatie a porozumění se snažíme, aby děti chodily do naší MŠ rády, aby v ní získaly nenahraditelnou sociální zkušenost, aby zde nalezly spoustu kamarádů, prožily spoustu zážitků, rozvíjely si svoje schopnosti; získaly mnoho zkušeností, osvojily si řadu návyků a naučily se různým dovednostem.

 

„Vychovat dítě znamená milovat a myslet.

Milovat dítě znamená mu neposluhovat! Co dítě už umí, to za něho nedělejme!

Milovat dítě znamená vychovat samostatného člověka. Nevypínejte dítěti rozum a nezapínejte jeho vzdor, vztek a protesty.“

Pekařová, 2014

Náš cíl vystihuje předcházející citace - je jím rozvoj samostatnosti dětí nejen při sebeobsluze, ale i v myšlení, tj. v usuzování, rozhodování a přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí, vytváření a upevňování základních společenských návyků a rozvíjení komunikativních dovedností dětí.

.

 

Obsah vzdělávání

 

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) jsme nazvali Kouzelný strom. K volbě názvu nás vedl blízký park plný stromů, které stejně jako děti rostou a sílí. Každý strom jako celek, tak i náš ŠVP PV má větvičky, které tvoří integrované bloky předškolního vzdělávání a na větvičkách jsou listy - obdobně  jsou v programu jednotlivé tématické části.

Při vzdělávání naplňujeme cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - závazný dokument pro náši práci s dětmi.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu dne vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Respektovány jsou individuální a věkové potřeby a zájmy dětí. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti, jsou prosociální. Zařazeny jsou také činnosti smyslové, dramatické. Dětem je dopřáván dostatek času na činnosti, které si samy vyberou. Děti mají možnost uchýlit se do klidového koutku a nezúčastňovat se aktivit. Učitelky se plně věnují dětem a pružně reagují na jejich přání a zájem. Významnou prevencí konfliktů mezi dětmi je stanovení a dodržování jasných pravidel v jednotlivých třídách. Mateřská škola spolupracuje s rodiči dětí, kteří se podílejí na dění a plánování programů pro děti.
 

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru