MŠ Příčná


 Kapacita MŠ: 89 dětí
 Počet tříd: 4

 Provoz MŠ: 6:15 - 16:30
 Telefon: 569 422 524
 

O škole

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA:

 • nejstarší MŠ ve městě s dlouholetou tradicí od roku 1892
 • výhodná poloha školy v blízkosti centra města i městského parku
 • rodinné prostředí mateřské školy, vlídný a vstřícný personál
 • úzká spolupráce s rodinou dítěte
 • vytváříme podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí školy, v němž se dítě bude cítit jistě, bezpečně, radostně  a spokojeně
 • rozdělení dětí do čtyř tříd vzhledem k věku, kde je vzdělávají kvalifikované učitelky
 • pestrá a vyvážená strava, která je připravovaná ve školní kuchyni v budově školy
 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem KOUZELNÝ STROM, jeho téma každoročně vychází ze zájmu a potřeb dětí i aktuálního dění v přírodě a společnosti
 • napomáháme socializaci dítěte vytvářením podmínek k získávání sociálních zkušeností v dětské skupině třídy mateřské školy, interakcí s třídními učitelkami, ale i sociálním kontaktem s dětmi ostatních tříd i dospělých MŠ
 • rozmanitými činnostmi všestranně rozvíjíme osobnost dítěte a podporujeme jeho vzdělávání v rozsahu individuálních možností a potřeb
 • při výchově napomáháme vytvářet a posilovat pěkné mezilidské vztahy
 • součástí vzdělávacích činností je příprava dětí na vstup do základní školy
 • nadstandardní aktivity školy – plavání, bruslení, lyžování, pobyt v solné jeskyni, sportovní a kulturní prožitky dětí…
 • specificky cílené aktivity -  seznamování předškoláků s angličtinou, hudební a dramatické aktivity, logopedická prevence
 • úzká spolupráce školy se ZŠ Štáflova a dalšími organizacemi a institucemi města

Zapojení školy do projektů a programů:

Celé Česko čte dětem


 

Integrační vzdělávací program Medvídek NIVEA

Projekt Děti do bruslí

Školkové babičky a dědečci

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru