MŠ Příčná


 Kapacita MŠ: 89 dětí
 Počet tříd: 4

 Provoz MŠ: 6:15 - 16:30
 Telefon: 569 422 524
 

Školní vzdělávací program

Posláním naší mateřské školy jsou šťastné a spokojené děti, které jsou připravené milovat a budovat svět.

Předpokladem pro úspěšné vzdělávání dětí je, že mají uspokojeny své základní lidské potřeby. Vzájemným respektováním se a vytvořením prostředí plného lásky a porozumění se snažíme, aby děti chodily do naší MŠ rády, aby zde nalezly spoustu kamarádů, získaly mnoho zkušeností, návyků a dovedností. Aby se za námi rády vracely a rády vzpomínaly i v dospělosti na roky prožité v MŠ.
 

Při práci s dětmi dodržujeme základní pedagogické zásady

  • zásada úcty ke každému člověku (respektujeme a vážíme si každého dítěte)
  • zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti
  • zásada aktivity dětí (využití názorných a praktických metod, metody s přímou účastí dítěte – aby dítě nebylo pasivním posluchačem)
  • zásada demokratického vztahu mezi učitelem a dítětem (dáváme dětem možnost demokratického rozhodování, podporujeme schopnost vyjádřit svůj názor, obhájit se)
  • zásada názornosti (zapojení co nejvíce smyslů, hledání přitažlivých motivací)
  • zásada trvalosti (pamatujeme si 80% toho, co zažijeme, 90% toho, co se pokoušíme naučit druhé)
  • zásada soustavnosti (jevy a události na sebe navazují).
     

Obsah vzdělávání

strom

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) jsme nazvali „Kouzelný strom.“ K volbě názvu nás vedl blízký park plný stromů, které stejně jako děti rostou a sílí. Každý strom jako celek (ŠVP PV) má mnoho větviček (integrované bloky) a na větvičkách je mnoho lupínků (témata). K naplňování ŠVP PV nám pomáhá výhodná poloha MŠ (v blízkosti náměstí, městského parku, základních škol, kostela, plaveckého bazénu, zimního stadionu, kulturního domu Ostrov, knihovny, galerie) a tím dostupnost kulturních, společenských, sportovních aktivit. Obsah vzdělávání je uspořádán do šesti integrovaných bloků, ze kterých vycházejí v jednotlivých třídách při tvorbě třídních vzdělávacích programů.

Při vzdělávání naplňujeme rámcové cíle (rozvojový, hodnotový a postojový cíl) a vedeme děti k získávání klíčových kompetencí na úrovni, která je pro děti dosažitelná (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské).

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu dne vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Respektovány jsou individuální a věkové potřeby a zájmy dětí. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti, jsou prosociální. Zařazeny jsou také činnosti smyslové, dramatické. Dětem je dopřáván dostatek času na činnosti, které si samy vyberou. Děti mají možnost uchýlit se do klidového koutku a nezúčastňovat se aktivit. Učitelky se plně věnují dětem a pružně reagují na jejich přání a zájem. Významnou prevencí konfliktů mezi dětmi je stanovení a dodržování jasných pravidel v jednotlivých třídách. Mateřská škola spolupracuje s rodiči dětí, kteří se podílejí na dění a plánování programů pro děti.
 

Od podzimu 2013 jsme zapojeni do projektu

Celé Česko čte dětemceskoctedetem

 

 

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru